"Og hvad I gør imod det ringeste af alle mine børn, det gør I mod mig. Thi jeg er i dem, og de er i mig. Ja, jeg er i alle væsener, og alle væsener er imig. Jeg deler alle deres glæder, jeg lider med dem i alle smerter. Derfor siger jeg jer: Vær barmhjertige og gode mod alle Guds skabninger."