Fader-Moder

Deretter hævede Jesus sin røst og sagde: "Jeg takker dig, du rettferdige Fader-Moder, himmelens og jordens skaber, at skønt disse ting er skjulte for de vise og lærde, er de ikke desto mindre åbenbarede for børn."