"

Gud skænker oss sæderkornet og jordens frugter til ernæring, og for den retfærdige gives der ingen anden berettiget legemlig føde."