GUDS RIKE

    (1) Jesus underviste dem atter og sagde: “Gud har opvakt vidner for sandheden blandt alle folkeslag og gennem alle tider, for at alle måtte få viden om den Eviges vilje og handle efter den; og efter det skulle de indtræde i Riget, for at blive ledere og arbejdere hos den Evige.

    (2) Gud er kraft, kærlighed og visdom, og disse tre er Ét. Gud er sandhed, godhed og skønhed, og disse tre er Ét.

    (3) Gud er retfærdighed, kundskab og renhed, og disse tre er Ét. Gud er glans, medlidenhed og hellighed, og disse tre er Ét.

    (4) Og disse fire treenigheder er Ét i den skjulte guddom, den Fuldkomne, den Uendelige, den Eneste.

    (5) Ligeledes findes der i hver mand, som fuldkommengøres, tre personer: den af Sønnen, den af Brudgommen og den af Faderen, og disse tre er ét.

    (6) På samme måde er der i hver kvinde, som fuldkommengøres, tre personer: den af Datteren, den af Bruden og den af Moderen, og disse tre er ét; og manden og kvinden er ét, ligesom Gud er Ét.

    (7) Sådan er det med Gud, Fader-Moderen, i hvem der hverken er mand eller kvinde og dog rummer dem begge; og hver enkelt af dem er trefoldige, og alle er de Ét i den skjulte Énhed.

    (8) Det skal I ikke forundres over; for som det er ovenfor, sådan er det også nedenfor; og som det er nedenfor, sådan er det også ovenfor; og det, som er på jorden, er således, fordi det er sådan i Himlen.

    (9) Igen siger jeg jer: Jeg og min Brud er ét, ligesom Maria Magdalene, hvem jeg har valgt og helliget til mig selv som et forbillede, er ét med mig. Jeg og min menighed er ét; og menigheden er et udvalg af menneskeheden til alles frelse.

    (10) Den førstefødtes menighed er Guds Maria. Således taler den Evige: ‘Hun er min Moder, og hun har altid undfanget mig og født mig som sin Søn i hver eneste tidsalder og under hvert himmelstrøg. Hun er min Brud, for evigt ét med mig, sin gemal, i hellig forening. Hun er min Datter, for hun nedstammer fra evighed fra mig, sin Fader, og fryder sig i mig.’

    (11) Og disse to treenigheder er ét i den Evige og åbenbares i hver mand og kvinde, som fuldkommengøres; for evigt vil de fødes af Gud og fryde sig i lyset, for evigt vil de løftes op og blive gjort ét med Gud, for evigt vil de modtage og åbenbare Gud til manges frelse.

    (12) Dette er hemmeligheden om menneskenes treenighed; endvidere: I hvert enkelt menneskebarn må Guds hemmelighed fuldføres: For evigt at blive et vidne om lyset, at udstå lidelser for sandheden, at opstige til Himmeriget og at udstråle sandhedens ånd. Og dette er frelsens vej; for Guds rige er indenfor.”

    (13) Og en sagde til ham: “Mester, hvornår skal Riget komme?” Og han svarede og sagde: “Når det, som er udenfor, bliver ligesom det, der er indenfor, og når det, som er indenfor, bliver ligesom det, der er udenfor, og når det mandlige sammen med det kvindelige hverken er mandligt eller kvindeligt, men To i Én. De, der har ører til at høre, lad dem høre.”*