Tro ikke at der findes noget menneske som er helt fri for vildfarelser, thi til og med profeterne og de inviede i kristenheden har gjort seg skyldige deri. Men der findes mange vildfarelser som forsones gennem kærlighet."