"Men alle folk, som ikke fornedrer sig gennem urefærdighed, som øver refærdighed, som elsker barmhjertighed, og som ærer Guds værk, de som hjælper de svage og fortrykte, de er Guds Israels folk."