"Men efter jer skal der komme andre mennesker, der er af et andet sindelag, og som af uvidenhet eller magtbegær vil hemmeligholde mange ting, som jeg har sagt jer, og som vil legge ord i min mund, som jeg aldrig har sagt."